De windparken

Drie windparken, twintig windmolens
De windparken Hoge Vaart Zuid, Oldebroekertocht en Hondtocht Zuid zijn eigendom van duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Lees hier meer over Pure Energie.  

De drie windparken bestaan in totaal uit twintig windmolens. Deze drie windparken zijn onderdeel van Windplan Groen. Dit is een groot windplan in Oostelijk Flevoland (in de omgeving van Ketelhaven, Dronten en Biddinghuizen, in de gemeente Dronten). Het groene gebied op onderstaande plattegrond is het plangebied van Windplan Groen (tekst loopt door onder de plattegrond).

Gebiedsindeling windplan Groen

Locaties van de drie windparken

De windparken Hoge Vaart Zuid, Oldebroekertocht en Hondtocht Zuid staan in het gebied dat globaal ten noordoosten ligt van Biddinghuizen en ten zuiden van de spoorlijn tussen Dronten en Zwolle. Op onderstaande plattegrond staan alle windmolens van Windplan Groen aangegeven. De windparken Hoge Vaart Zuid, Oldebroekertocht en Hondtocht Zuid zijn de volgende windmolens:  

  • Windpark Hoge Vaart Zuid bestaat uit de windmolens HVZ 1.1 tot en met HVZ 1.10.
  • Windpark Oldebroekertocht bestaat uit de windmolens OBT 1.1 tot en met OBT 1.5.
  • Windpark Hondtocht Zuid bestaat uit de windmolens HTZ 1.1 tot en met HTZ 1.5.

Tekst loopt door onder de plattegrond.

2024 01 05 plattegrond WP Groen

Windpark Hoge Vaart Zuid
Windpark Hoge Vaart Zuid bestaat uit tien windmolens. De windmolens zijn gebouwd langs de Hoge Vaart, in het gebied tussen Windpark Flevo Ventum (windmolens HVZ 1.15 tot en met HVZ 1.11 op bovenstaande plattegrond) en de spoorlijn tussen Dronten en Zwolle. In dit gebied stonden voor de bouw van Windpark Hoge Vaart Zuid nog geen windmolens.

Windpark Oldebroekertocht
Windpark Oldebroekertocht is gebouwd parallel aan de Oldebroekertocht, ten zuiden van de N709/Oldebroekerweg. De zes bestaande, kleinere windmolens van Windpark Oldebroekertocht zijn vervangen door vijf nieuwe windmolens die veel meer duurzame elektriciteit opwekken. 

Windpark Hondtocht Zuid
Windpark Hondtocht Zuid is gebouwd parallel aan de Hondtocht, in het gebied tussen de N309/Elburgerweg en de spoorlijn tussen Dronten en Zwolle. De zes bestaande, kleinere windmolens van Windpark Hondtocht zijn vervangen door vijf nieuwe windmolens die veel meer duurzame elektriciteit opwekken. 

Buren van de drie windparken: Windpark Olsterwind, Windpark Hanze en Windpark Flevo Ventum
Op onderstaande plattegrond staan de locaties van de drie windparken aangegeven. Tussen Windpark Oldebroekertocht en Windpark Hondtocht Zuid is Windpark Olsterwind gebouwd. Ook dit windpark van acht windmolens is onderdeel van Windplan Groen, maar heeft andere initiatiefnemers. Klik hier voor meer informatie over Windpark Olsterwind.

Ten noorden van de lijnen Hoge Vaart Zuid en Hondtocht Zuid grenst Windpark Hanze - ook onderdeel van Windplan Groen. De vijftien windmolens ten noorden van de spoorlijn tussen Dronten en Zwolle zijn van Windpark Hanze. De windmolens ten zuiden van de spoorlijn zijn van Windpark Hoge Vaart Zuid en Windpark Hondtocht Zuid. Klik hier voor meer informatie over Windpark Hanze (tekst loopt door onder de plattegrond).

Ten zuiden van Windpark Hoge Vaart Zuid staat Windpark Flevo Ventum. Ook deze vijf windmolens zijn onderdeel van Windplan Groen en zijn eigendom van Flevo Ventum B.V. 

Alle parken van Windplan Groen uitsnede

Afmetingen en productie

Alle windmolens van de drie windparken zijn van het merk Vestas en het type V162. Ze hebben een ashoogte van 166 meter, een rotordiameter van 162 meter en een tiphoogte - het bovenste puntje als de wiek rechtovereind staat – van 247 meter. 

Deze moderne windmolens wekken veel duurzame elektriciteit op. Als de wieken van een windmolen twee keer zo lang worden, wekt een windmolen vier keer zoveel op. De verwachting is dat een windmolen circa 21 miljoen kWh per jaar opwekt. De twintig windmolens van deze drie windparken samen wekken dus naar verwachting circa 420 miljoen kWh per jaar op. Ter vergelijking: in 2022 werd in de gehele gemeente Dronten circa 216 miljoen kWh gebruikt. De drie windparken wekken dus naar verwachting ruim twee keer zoveel elektriciteit op als in de gehele gemeente wordt gebruikt.

Alle windmolens van Windplan Groen samen wekken naar verwachting per jaar ongeveer evenveel elektriciteit op als in de gehele provincie Flevoland jaarlijks wordt gebruikt.

Kernbegrippen Windmolens Pure Energie Verkleind 4