Bouw windmolens mogelijk ook 's avonds en 's nachts

31 juli 2023 Matthijs Oppenhuizen

Omwonenden kunnen op sommige momenten merken dat er ook 's avonds of 's nachts - ook in het weekend - windmolens worden gebouwd. Dit is nodig om windluwe periodes goed te benutten en voortgang in de bouw te houden.

Ook windluwe periode in nacht wordt benut
Het waaide de afgelopen weken flink. Dat is goed nieuws voor windmolens die draaien, want zo leveren ze veel duurzame elektriciteit. Maar voor het bouwen van windmolens is dit minder goed nieuws. Het is bij veel wind niet goed mogelijk op hoogte te bouwen. Dus het monteren van de wieken kan dan bijvoorbeeld niet plaatsvinden. Om van alle windluwe periodes die zich voordoen gebruik te kunnen maken, is de kans groot dat er ook buiten normale werktijden gewerkt wordt.

Voor de vijf windmolens van Windpark Oldebroekertocht, die momenteel in aanbouw zijn, is het daarom mogelijk dat er in de avond en nacht en/of op zaterdag en zondag doorgewerkt wordt. Dat gebeurt op de momenten dat er minder wind is. Dit betekent voor de omwonenden dat er op sommige momenten, buiten de gewone werktijden, bouwgeluid te horen zal zijn. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Voor de bouw van de resterende windmolens van Hoge Vaart Zuid en straks de bouw van de vijf molens van Hondtocht Zuid, geldt hetzelfde.